Vogels

agapornis Agapornisspacer gouldamadine Gouldamadinespacer roodkoppapegaaiamadine Roodkoppapegaaispacerspacer gouldamadine Binsenastrildespacer groenling Groenlingspacer rijstvogel Rijstvogelspacer spacer gouldamadine Blauwfazantjespacer border Kanariespacer sinthelenafazant Sint-helenafazantspacer spacer bourkes Bourkesspacer kapoetsensijs Kapoetsensijsspacer spitsstaartamadine Spitsstaartamadinespacerspacer ceresamadine Ceresamadinespacer parkiet Parkietspacer tijgervink Tijgervinkspacerspacer cubavink Cubavinkspacer postuurkanarie Postuur kanariespacer veelkleurenparkiet Veelkleurenparkietspacer spacer driekleuramadine Driekleuramadinespacer putter Putterspacer zebravink Zebravinkspacer spacer gordelgrasvink Gordelgrasvinkspacerroodkopamadine Roodkop amadinespacer zilverbek Zilverbekjespacer

Het goudhaantje

Dit zeer beweeglijke groengrijze vogeltje met witte oogring en dito vleugelstrepen is een liefhebber van naaldbomen.
De kleinste broedvogel van Europa, het goudhaantje, is een schuw en geheimzinnig diertje.
Hij valt niet op in zijn leefgebied in het bosland.
Hoewel hij klein is, is dit geharde dier in staat tot grote prestaties, tijdens de trek legt hij vaak enorme afstanden af. Omdat het gezang van het goudhaantje mooi klinkt en hij familie is van grotere tuinfluiters, staat hij soms ook bekend als tuinfluiter.
Het goudhaantje leeft bij voorkeur in naaldboombossen en gemengd bosland, maar komt ook vaak in grote tuinen waar genoeg geschikte bomen zijn.
Hij houdt vooral van naaldbomen, waaronder de Noorse spar, zilverspar, taxis, cypres en bergspar.
Actief en vlug fladdert deze rusteloze vogel van boom naar boom, grotendeels uit het zich in de schaduw van de bladeren.
Zijn aanwezigheid is makkelijk te ontdekken door zijn onophoudelijk 'zee-zeeee-zeee'-geroep, en zijn kwelende gezang.
In de winter vormen sommige goudhaantjes troepen en blijven binnen goed gedefinieerde territoria, soms komen ze samen met andere vogels zoals mezen.
Andere trekken in de herfst weg en vliegen enorme afstanden over land en zee, naar Spanje, Oost-Europa en delen van noordelijk Afrika.
Het goudhaantje eet spinnen en een verscheidenheid aan insecten en hun larven.
Overdag zoekt hij constant eten, of hij springt erlangs of hij hangt ondersteboven aan een tak terwijl hij eten zoekt.
Deze drukke vogel jaagt vooral tussen de naalden van coniferen en de bladeren, twijgen en bast van bladverliezende bomen en struiken.
Het vindingrijke goudhaantje zweeft vaak boven een spinnenweb, en wacht totdat hij vastzittende insecten kan pakken, net als de spin zelf.
De paartijd loopt van april tot mei. Tijdens het paringsritueel zet het mannetje zijn oranje kuif en veren op en laat zijn vleugels hangen.
Als ze eenmaal paren hebben gevormd, beginnen het mannetje en het vrouwtje met het bouwen van het nest.
Ongebruikelijk voor de meeste vogels is dat goudhaantjes vaak twee nesten bouwen.
Het bouwen kan wel twee weken duren. Hoewel het vrouwtje de eieren uitbroedt, worden de kuikens eerst alleen maar door het mannetje gevoerd.
Daardoor kan het vrouwtje naar het tweede nest vliegen, waar ze opnieuw eieren legt en uitbroedt.
Hoewel goudhaantjes wijdverspreid en veel voorkomen, kan hun aantal soms dramatisch schommelen.
Deze kleine vogels hebben veel last van slecht weer, ze hebben bijvoorbeeld enorm te lijden gehad onder de extreem koude Britse winters begin de jaren zestig.
Goudhaantjes zijn vooral kwetsbaar tijdens de trek.
Afname van leefgebied in het bosland vormt ook een bedreiging voor hun populatie.