Kapoetsensijs

kapoetsensijs

De kapoetsensijs (Carduelis cucullata) is een vogel die voorkomt in Venezuela en Colombia, maar ze kunnen zich ook verspreiden naar Brazilië en omstreken. Ze hebben een grootte van ongeveer 11 tot 12 cm. Het zijn zeer snelle en levendige vogeltjes. Ideaal ook om tam te maken, vanwege hun grote nieuwsgierigheid. Er zijn verschillende mutaties bekend, deze verschillen in kleur van ogen (rood) of vederdracht. De mannetjes zingen.

Geslachtsonderscheid

Het is zeer makkelijk om het verschil waar te nemen. De mannetjes zijn felrood en hebben een intens zwarte kop. De vrouwtjes hebben een valere kleur in het algemeen en een grijze kop.

Als volièrevogel

Het zijn zeer vreedzame vogeltjes, die het prima kunnen vinden met andere vogels van de eigen of andere soorten. Het zijn zwakke vogels, die liefst in een binnenvolière gehouden worden, zeker in het kweekseizoen moet men bijverwarmen tot 20°C of zelfs 25°C. Ze lusten levend voer, maar zijn tevreden met een kanariemengsel aangevuld met eivoer en grit. Tijdens de kweek bouwen en leggen ze een nest van ongeveer 3 à 4 eieren, na 12 à 14 dagen broeden komen de vogeltjes uit en na nog eens 16 dagen vliegen ze uit, maar zijn nog niet zelfstandig!

Waarschuwing

Het is gewenst om de kapoetsensijs niet samen te houden met kanaries, want deze soorten zijn gekend om te bastaarden.