Groenling

groenling

De groenling of andere naam hiervoor is groenvink (Carduelis chloris) is een zangvogel van de familie der vinkachtigen (Fringillidae). deze groenling is een soort van de wildzang) Deze vogel eet graag zaden als zonnebloempitten en komt vooral voor in woonwijken, oude villawijken, begraafplaatsen, sportvelden en dergelijke. Een groenling is ongeveer 15 centimeter lang. De man is olijfgroen van kleur, vooral op de stuit. De rug heeft een bruine tint en de onderzijde is meer geelachtig. De randen van de vleugel en de meeste staartpennen zijn aan de basis helder geel. De dikke snavel is bijna wit en de poten zijn vleeskleurig. De pop is minder intensief van kleur, zij is meer grijsgroen en haar geel in de veren is veel valer.

Biotoop

De groenling is vaak te vinden in parklandschappen met dichte bosjes of boomgroepen, met name in parken, tuinen, heggen als ook langs bosranden. In de winter als het voedsel schaars is, komen de groenlingen bij onze huizen in gezelschap van andere vogelsoorten, zoals de vinken, mezen, merels en spreeuwen.

Voedsel

Een groenling eet verschillende zaden. Als zaad wordt gewoon wildzangmengsel gegeven. Eivoer wordt 3 maanden voor de kweek gegeven, tweemaal per week. Een week voor de kweek wordt er een brandnetelkuur gegeven: als het een man is zal de voeding moeten worden aangepast. Met name is er dan behoefte aan allerhande insecten (buffalowormpjes, etc.) en hun larven.

Gevangenschap

Deze vogel is in gevangenschap een zeer gewaardeerde kweekvogel, die zonder problemen meerdere nesten voortbrengt. Het aantal eitjes bedraagt 3 tot maximaal 6, de broedtijd bedraagt 13 dagen en na nog eens 2 weken vliegen de jongen uit. De vink broedt van april tot eind juli. Aantal legsels: twee of drie. Inhoud Legsel: ongeveer tussen de 4 tot 6 blauwgroen met donkere vlekjes versierde eitjes. Broedduur: 12 dagen. Jongen verlaten het nest na 14 dagen en worden nog 2 weken gevoederd door hun ouders. Het nestmateriaal: De vogels krijgen nestmateriaal onder vorm van witte sisa, jutte en coco. Al gauw zal de pop een nest gaan bouwen. De man helpt niet mee, maar blijft wel steeds in de buurt om zijn territorium te verdedigen. Als het nest klaar is, mag na enkele dagen het eerste eitje verwacht worden. Alleen het popje bebroedt de eieren. De jongen worden door beide oudervogels gevoerd.

Tips

In de kweekbox worden op verschillende plaatsen nestkasten geplaatst. Ringen: Gemiddeld 4 tot 7 dagen na het uitkippen worden de jongen geringd. Deze worden afgeplakt met leukoplast, hierdoor heb je minder kans dat de nestjongen uitgeworpen worden. Ook gebruik je best tijdens het ringen bladeren van de vlierstruik en wrijf mijn handen goed in, ook na het ringen worden er bladeren op de nest jongen gelegd.