Orientaalse vogels

Ga naar de databank Oosterse vogels


Marcel tel. 0643142345 of mrcl.janssen@outlook.com

Word lid van de EUKV,
we organiseren regelmatig leerzame informatieavonden, vogelbeurzen, maar ook kaart-en spellenavonden.
Als bondslid ontvangt u het maandblad van de NBvV.