Laatste nieuws/Mededelingen

Beste Sportvriendinnen en Vrienden

Volgens mij hoeven we geen betoog te houden over de gevolgen die het COVID 19 – Virus heeft op onze samenleving .
De zorg voor onze gezondheid (en dat we gezond blijven ) gaat in deze tijd boven alles .
Terwijl ik dit schrijf komen de berichten van het RIVM en de heren Rutte en De Jonge over mogelijk afnemende groei van Corona -besmettingen binnen.
Goed nieuws dus , als deze analyse blijft te kloppen en de werkelijk door zet , met het goede nieuws dat er weer ruimte komt dat de Horeca , en wij als vereniging kunnen kijken wat er mogelijk is ( met nadruk goed overweging ).
Maar tussentijds raken de overheidsmaatregel zo ongeveer alle factoren van onze samenleving , en dus ook de uitoefenen en beleving van onze hobby.
Kijk naar de plannen die je maak als vereniging o.a. vogelbeurs , ledenbijeenkomsten , ledenvergadering , voorbereiding onderlinge tentoonstelling , waar je toch naar toe leeft als vereniging , het is je uithangbord van je vereniging.
Als gevolg van het maatregelpakket heeft de regering ook afgekondigd , dat alle evenementen , en bijeenkomsten e.a. verboden zijn tot minstens 1 Juni en 1July van dit jaar , dit heeft dus gevolgen voor de vogelbeurs , en andere activiteiten van onze vereniging.
U begrijpt wellicht dat we daar in bestuur al doende waren.
Met dit vraagstuk sinds we weken eerder de leefregels van de overheid meekregen en er toen gecommuniceerd werd , dat de maatregel tenminste tot 1 juni / july zouden gelden.
Gelet de gemiddelde leeftijd van onze leden ( met alle respect ) vroegen we ons al hardop af of we opzettelijk het risico moeten opzoeken , dus geen activiteiten .
Goeddeels waren we eigenlijk al wel zover dat we dit niet doen zolang er spraken is van een toenamen van besmettingen .
Het bestuur zou de verantwoordelijkheid niet willen dragen dat U thuis komt van een gezellige ledenbijeenkomst en daarna Corona/ slachtoffer op intensive care zou belanden .
Spijtig en jammer is dat wel , maar volgens mij een relatief kleine offer nu het virus zo om zich grijpt ( gelukkig is er afname ).
Isolement en eenzaamheid vallen Ouderen Nederlanders door de maatregel nu deel.
Gelukkig bedrijven wij als kweker van o.a. Kanaries ,Parkieten , Tropen , exoten , waar we veel energie in kwijt kunnen. Het werk daaraan is immers nooit klaar .
Blijf gezond , en neem de leefregels in Acht , zo komen we hopelijk snel weer toe aan ons gewone dagelijkse leven en kunnen we hopelijk gezond en wel weer zien , spreken, bezoeken en treffen op de manier die we gewend zijn en waren .
Voorzitter EUKV Jannes Rosendal

Aan de Directie van Bakker & Zn.

Mijne Heren,
Ondanks dat wij door Freek geļnformeerd waren dat het met uw bedrijf niet zo goed ging kwam het toch als een schok toen wij hoorden dat uw bedrijf helaas de deuren moest sluiten.
Een zo gerenommeerd bedrijf als het uwe dat zijn faillissement moet aanvragen is toch enorm teleurstellend.
Zeker wanneer dit het gevolg is van iets dat buiten je macht ligt.
Wij hebben altijd veel steun van u mogen ontvangen.
Daarvoor willen wij u nogmaals hartelijk bedanken.
Jarenlang steun, zoals van uw bedrijf, kom je in de huidige samenleving niet vaak meer tegen.
Wij hopen dat er voor u een mogelijkheid is om eventueel een doorstart te maken.
Dat zou voor de trouwe en goede medewerkers, die bij uw bedrijf aanwezig waren, ook fantastisch zijn.
Nogmaals bedankt voor de trouwe en vele steun die wij van u mochten ontvangen en wij wensen u en de uwen veel gezondheid en voorspoed voor de toekomst.
Hoogachtend
Het Bestuur en Leden van de EUKV

Het goudhaantje

Dit zeer beweeglijke groengrijze vogeltje met witte oogring en dito vleugelstrepen is een liefhebber van naaldbomen.
De kleinste broedvogel van Europa, het goudhaantje, is een schuw en geheimzinnig diertje.
Hij valt niet op in zijn leefgebied in het bosland.
Hoewel hij klein is, is dit geharde dier in staat tot grote prestaties, tijdens de trek legt hij vaak enorme afstanden af. Omdat het gezang van het goudhaantje mooi klinkt en hij familie is van grotere tuinfluiters, staat hij soms ook bekend als tuinfluiter.
Het goudhaantje leeft bij voorkeur in naaldboombossen en gemengd bosland, maar komt ook vaak in grote tuinen waar genoeg geschikte bomen zijn. Hij houdt vooral van naaldbomen, waaronder de Noorse spar, zilverspar, taxis, cypres en bergspar. Actief en vlug fladdert deze rusteloze vogel van boom naar boom, grotendeels uit het zich in de schaduw van de bladeren. Zijn aanwezigheid is makkelijk te ontdekken door zijn onophoudelijk 'zee-zeeee-zeee'-geroep, en zijn kwelende gezang. In de winter vormen sommige goudhaantjes troepen en blijven binnen goed gedefinieerde territoria, soms komen ze samen met andere vogels zoals mezen. Andere trekken in de herfst weg en vliegen enorme afstanden over land en zee, naar Spanje, Oost-Europa en delen van noordelijk Afrika.
Het goudhaantje eet spinnen en een verscheidenheid aan insecten en hun larven. Overdag zoekt hij constant eten, of hij springt erlangs of hij hangt ondersteboven aan een tak terwijl hij eten zoekt. Deze drukke vogel jaagt vooral tussen de naalden van coniferen en de bladeren, twijgen en bast van bladverliezende bomen en struiken. Het vindingrijke goudhaantje zweeft vaak boven een spinnenweb, en wacht totdat hij vastzittende insecten kan pakken, net als de spin zelf.
De paartijd loopt van april tot mei. Tijdens het paringsritueel zet het mannetje zijn oranje kuif en veren op en laat zijn vleugels hangen. Als ze eenmaal paren hebben gevormd, beginnen het mannetje en het vrouwtje met het bouwen van het nest. Ongebruikelijk voor de meeste vogels is dat goudhaantjes vaak twee nesten bouwen. Het bouwen kan wel twee weken duren. Hoewel het vrouwtje de eieren uitbroedt, worden de kuikens eerst alleen maar door het mannetje gevoerd. Daardoor kan het vrouwtje naar het tweede nest vliegen, waar ze opnieuw eieren legt en uitbroedt.
Hoewel goudhaantjes wijdverspreid en veel voorkomen, kan hun aantal soms dramatisch schommelen. Deze kleine vogels hebben veel last van slecht weer, ze hebben bijvoorbeeld enorm te lijden gehad onder de extreem koude Britse winters begin de jaren zestig. Goudhaantjes zijn vooral kwetsbaar tijdens de trek. Afname van leefgebied in het bosland vormt ook een bedreiging voor hun populatie.

 


Word lid van de EUKV,
we organiseren regelmatig leerzame informatieavonden, vogelbeurzen, maar ook kaart-en spellenavonden.
Als bondslid ontvangt u het maandblad van de NBvV.