Laatste nieuws/Mededelingen

Van de collegaverenigingen zijn de volgende berichten ontvangen:
De Nationale TT van Austerlitz gaat niet door.
De Districtstentoonstelling in IJsselstein komt te vervallen.
Bovenstaande berichten zijn een gevolg van de Covid19(corona) uitbraak waardoor het niet verantwoord is om deze evenementen door te laten gaan.

Beste leden,

Hoewel ik in dit kweekseizoen ( april ) een tussenstop inlaste ben ik blij met het aantal vogels die momenteel de boel onveilig maken in mijn vluchtjes /volière.
Ik keek dan ook erg uit en met ongeduld naar de komende vogelshows van dit jaar en bij verschillende speciaals clubs.

Het gevoel, het mislopen daarvan, is bij ons allen bekend.
Maar toen was er ineens het Coronavirus !!!.
Een wereldomvattend pandemie die de hele wereld op zijn kop zette .
Het scenario van zo’n pandemie is al regelmatig voer geweest voor menig schrijver en regisseur.
Een science fiction scenario meer voor de ‘ buis’ dan thuis.

Ondanks de signalen die gezondheid organisaties en -diensten, al lange tijd afgeven over ons onverzadigbare consumptiegedrag, lijkt het dat de natuur zich nu tegen ons gaat keren.
Het pandemie -scenario is inmiddels realiteit !!! .
zo’n Lock-down gooit ook deuren op slot voor veel dingen waaraan je niet direct aan zou denken.

Net als in de supermarkten was het aanvankelijk topdrukte voor de leveranciers van dierbenodigdheden.
Alles en iedereen leek in te slaan voor donkere tijden en dat maakte dat je ook aan jezelf begon te twijfelen, meedoen aan die gekte of rustig blijven wel de juiste keuze is.

Gelukkig draaide dit alles binnen enkele weken weer bij en normaliseerde het koop gedrag.
De Lock-down raakt inmiddels ook de hobby kweekers.
Doorgaans is het voor menig liefhebber deze maanden de tijd om de ‘out cross’ voor het komend broedseizoen in te slaan ( voor de vroege kwekers onder ons ) maar wat ik ervan hoor, zit de handel redelijk op slot ( alhoewel op 17 juni Barneveld weer open is gegaan voor de alom bekende kleindierenmarkt ).

Misschien een doorbraak, ik schrijf dit met voorzichtigheid op.
Ook de opkopers zijn op dit moment zeer voorzichtig al zijn sommige opkopers aan het bewegen om op te kopen, hoop dat dat voor sommige leden onder ons een opluchting kan zijn, om zo de overcomplete vogels van de hand te doen.
En dan hebben we het nog altijd niet over het showseizoen gehad.

De TT show.
Ik kan u over de show in november in dit voorwoord nog geen duidelijkheid en uitsluitsel geven, er zit wel een agendapunt aan te komen voor het HB/ TT commissie, maar hoe dan ook, het is en blijft een lastig besluit.

Voor de huidige situatie is, dat bijvoorbeeld nog altijd de 1,5 mtr afstand , de inmiddels wel bekende hygiëne maatregelen, maar ook dat er niet meer dan 100 mensen gelijktijdig in een ruimte bijeen mogen komen.

Voor ons vervolgens de opgave hoe we dat dan zouden moeten uitvoeren met als voorbeeld, de inname /uitgave van de vogels, de keuring en de prijsuitreiking .
Kortom, er moet nog heel wat water door de lek stromen voordat we het met zekerheid kunnen berichten dat de show door zou kunnen gaan.

Ik begon ermee Corona !!, eigenlijk staat de vakantie voor de deur en zou ik normaal gesproken u een fijne vakantie toewensen met veel plezier en rust, om daarna weer 100% gemotiveerd het werk en de vogelhobby bij terugkomst op te pakken.
Ondanks dat de grenzen voor een aantal landen weer voorzichtig opengaan en internationale bestemming weer een beetje in het vizier komt, is het denk ik, voor velen nog niet duidelijk of en hoe er vakantie gevierd zal worden.

Hoe het ook zij, hopelijk komt u toch aan uw welverdiende vakantie toe.
Wat het ook wordt, ik wens u en uw gezin een fijne en mooie zomer toe en heel veel inspiratie bij de samenstelling van de kweekkoppels voor het seizoen 2021 toe.
Blijf gezond …

Voorzitter Jannes Rosendal .

Beste Sportvriendinnen en Vrienden

Volgens mij hoeven we geen betoog te houden over de gevolgen die het COVID 19 – Virus heeft op onze samenleving .
De zorg voor onze gezondheid (en dat we gezond blijven ) gaat in deze tijd boven alles .
Terwijl ik dit schrijf komen de berichten van het RIVM en de heren Rutte en De Jonge over mogelijk afnemende groei van Corona -besmettingen binnen.
Goed nieuws dus , als deze analyse blijft te kloppen en de werkelijk door zet , met het goede nieuws dat er weer ruimte komt dat de Horeca , en wij als vereniging kunnen kijken wat er mogelijk is ( met nadruk goed overweging ).
Maar tussentijds raken de overheidsmaatregel zo ongeveer alle factoren van onze samenleving , en dus ook de uitoefenen en beleving van onze hobby.
Kijk naar de plannen die je maak als vereniging o.a. vogelbeurs , ledenbijeenkomsten , ledenvergadering , voorbereiding onderlinge tentoonstelling , waar je toch naar toe leeft als vereniging , het is je uithangbord van je vereniging.
Als gevolg van het maatregelpakket heeft de regering ook afgekondigd , dat alle evenementen , en bijeenkomsten e.a. verboden zijn tot minstens 1 Juni en 1July van dit jaar , dit heeft dus gevolgen voor de vogelbeurs , en andere activiteiten van onze vereniging.
U begrijpt wellicht dat we daar in bestuur al doende waren.
Met dit vraagstuk sinds we weken eerder de leefregels van de overheid meekregen en er toen gecommuniceerd werd , dat de maatregel tenminste tot 1 juni / july zouden gelden.
Gelet de gemiddelde leeftijd van onze leden ( met alle respect ) vroegen we ons al hardop af of we opzettelijk het risico moeten opzoeken , dus geen activiteiten .
Goeddeels waren we eigenlijk al wel zover dat we dit niet doen zolang er spraken is van een toenamen van besmettingen .
Het bestuur zou de verantwoordelijkheid niet willen dragen dat U thuis komt van een gezellige ledenbijeenkomst en daarna Corona/ slachtoffer op intensive care zou belanden .
Spijtig en jammer is dat wel , maar volgens mij een relatief kleine offer nu het virus zo om zich grijpt ( gelukkig is er afname ).
Isolement en eenzaamheid vallen Ouderen Nederlanders door de maatregel nu deel.
Gelukkig bedrijven wij als kweker van o.a. Kanaries ,Parkieten , Tropen , exoten , waar we veel energie in kwijt kunnen. Het werk daaraan is immers nooit klaar .
Blijf gezond , en neem de leefregels in Acht , zo komen we hopelijk snel weer toe aan ons gewone dagelijkse leven en kunnen we hopelijk gezond en wel weer zien , spreken, bezoeken en treffen op de manier die we gewend zijn en waren .
Voorzitter EUKV Jannes Rosendal

Aan de Directie van Bakker & Zn.

Mijne Heren,
Ondanks dat wij door Freek geïnformeerd waren dat het met uw bedrijf niet zo goed ging kwam het toch als een schok toen wij hoorden dat uw bedrijf helaas de deuren moest sluiten.
Een zo gerenommeerd bedrijf als het uwe dat zijn faillissement moet aanvragen is toch enorm teleurstellend.
Zeker wanneer dit het gevolg is van iets dat buiten je macht ligt.
Wij hebben altijd veel steun van u mogen ontvangen.
Daarvoor willen wij u nogmaals hartelijk bedanken.
Jarenlang steun, zoals van uw bedrijf, kom je in de huidige samenleving niet vaak meer tegen.
Wij hopen dat er voor u een mogelijkheid is om eventueel een doorstart te maken.
Dat zou voor de trouwe en goede medewerkers, die bij uw bedrijf aanwezig waren, ook fantastisch zijn.
Nogmaals bedankt voor de trouwe en vele steun die wij van u mochten ontvangen en wij wensen u en de uwen veel gezondheid en voorspoed voor de toekomst.
Hoogachtend
Het Bestuur en Leden van de EUKV

Bericht van Hoofdsponsor fa Bakker

Geacht bestuur en leden van de E.U.K.V.
Via deze weg laat ik jullie weten dat onze hoofdsponsor Fa. Bakker verhuur na ruim 25 jaar altijd klaar te hebben gestaan voor de E.U.K.V. , helaas haar deuren heeft moeten sluiten wegens de Corona perikelen.
Altijd kon ik een beroep doen namens de vereniging op de Fa. Bakker en niets was te veel, o.a. opslag TT-materiaal.
Dankzij 2 bedrijven De Paardenkathedraal en Fa. Bakker zijn wij afgelopen jaar in de mogelijkheid geweest ons 110-jarig bestaan te vieren.
Frans, Kevin en Mandy en natuurlijk alle personen die voor ons klaar stonden al die jaren ontzettend bedankt!!!
Veel sterkte met alles en hopelijk gaat de toekomst er weer rooskleuriger uitzien straks.
Freek Luider

Koninklijke onderscheiding en Jubileum Freek

Beste vogelvrienden van de EUKV
Het eerste deel van het jaar, voor het ingaan van het zomerreces, is zo langzamerhand voorbij.
Door het Corona virus hebben wij elkaar helaas maar tweemaal mogen ontmoeten.
Wij gaan nu met z’n allen van de zomer genieten, voor zover dat binnen de beperkende maatregelen mogelijk is.
Laten we hopen dat we elkaar in september weer, in welke vorm dan ook, kunnen ontmoeten in ons clubhuis aan de Oregondreef.
Graag willen wij jullie nog wel het volgende mededelen.
Freek Luider is in mei aanstaande 40 jaar lid van de bond.
Hem zal in de maand mei de hieraan verbonden bondsmedaille worden uitgereikt.
Verder zijn wij trots u te kunnen mededelen dat Freek naast deze bondsonderscheiding vandaag ook van onze burgemeester een telefoontje heeft gehad waarin hem werd medegedeeld dat hij een Koninklijke Onderscheiding ontvangt.
Het lintje wordt hem later in het jaar, op feestelijke wijze, opgespeld door de burgemeester.
Freek was reeds erelid van de EUKV. Dit is de enige onderscheiding die wij bij de EUKV kennen.
Een aantal leden hebben een aanvraag ingediend om Freek deze Koninklijke onderscheiding te verlenen.
Hij krijgt de onderscheiding voor zijn verdienste voor de vogelsport in Utrecht en de EUKV in het bijzonder.
Het bestuur ondersteunt dit initiatief ten volle.
Immers, als er iemand binnen de vereniging dit verdient, is het Freek wel.
Veertig jaar de drijvende kracht zijn achter een vereniging kom je niet vaak tegen.
Daar mag je als vereniging terecht dankbaar en trots op zijn.
Freek van harte gefeliciteerd, namens de gehele vereniging.
Wij hopen dat iedereen een goede zomerperiode zal hebben en wensen jullie voor de komende maanden alle goeds.
We hopen jullie in september gezond en wel weer te ontmoeten.
Het Bestuur

Reactie van Freek op zijn onderscheiding

Bestuur en leden van de Eerste Utrechtse Kanarie Vereniging.
Jullie zullen begrijpen dat de verrassing erg groot was toen ik vrijdagmorgen 24 april een telefoontje kreeg van Burgemeester Jan van Zanen van de stad Utrecht.
En deze mij mededeelde dat ik een lintje kreeg en wel voor mijn werk al die jaren voor de E.U.K.V. , daar werd ik wel even stil van hoor en dacht ook dat ik in de maling werd genomen ,niet dus.
Ik wil dan ook de mensen die dit mogelijk hebben gemaakt van harte bedanken hiervoor.
Ook een ieder die me op wat voor manier dan ook gefeliciteerd heeft dank hiervoor ,dank ook voor de mooie bossen bloemen.
Weet dat ik het altijd met hart en ziel gedaan hebt voor de club ,het plezier en mijn liefde voor de vereniging en vogelsport heeft altijd voorop gestaan ,ik heb in die tijd veel geleerd en doe dat gelukkig nog.
Tijd voor nieuwe mensen nu en laten we hopen dat het de vereniging goed gaat.
Wens de vereniging een mooie tijd toe.
Sportgroeten Freek Luider.

Het goudhaantje

Dit zeer beweeglijke groengrijze vogeltje met witte oogring en dito vleugelstrepen is een liefhebber van naaldbomen.
De kleinste broedvogel van Europa, het goudhaantje, is een schuw en geheimzinnig diertje.
Hij valt niet op in zijn leefgebied in het bosland.
Hoewel hij klein is, is dit geharde dier in staat tot grote prestaties, tijdens de trek legt hij vaak enorme afstanden af. Omdat het gezang van het goudhaantje mooi klinkt en hij familie is van grotere tuinfluiters, staat hij soms ook bekend als tuinfluiter.
Het goudhaantje leeft bij voorkeur in naaldboombossen en gemengd bosland, maar komt ook vaak in grote tuinen waar genoeg geschikte bomen zijn. Hij houdt vooral van naaldbomen, waaronder de Noorse spar, zilverspar, taxis, cypres en bergspar. Actief en vlug fladdert deze rusteloze vogel van boom naar boom, grotendeels uit het zich in de schaduw van de bladeren. Zijn aanwezigheid is makkelijk te ontdekken door zijn onophoudelijk 'zee-zeeee-zeee'-geroep, en zijn kwelende gezang. In de winter vormen sommige goudhaantjes troepen en blijven binnen goed gedefinieerde territoria, soms komen ze samen met andere vogels zoals mezen. Andere trekken in de herfst weg en vliegen enorme afstanden over land en zee, naar Spanje, Oost-Europa en delen van noordelijk Afrika.
Het goudhaantje eet spinnen en een verscheidenheid aan insecten en hun larven. Overdag zoekt hij constant eten, of hij springt erlangs of hij hangt ondersteboven aan een tak terwijl hij eten zoekt. Deze drukke vogel jaagt vooral tussen de naalden van coniferen en de bladeren, twijgen en bast van bladverliezende bomen en struiken. Het vindingrijke goudhaantje zweeft vaak boven een spinnenweb, en wacht totdat hij vastzittende insecten kan pakken, net als de spin zelf.
De paartijd loopt van april tot mei. Tijdens het paringsritueel zet het mannetje zijn oranje kuif en veren op en laat zijn vleugels hangen. Als ze eenmaal paren hebben gevormd, beginnen het mannetje en het vrouwtje met het bouwen van het nest. Ongebruikelijk voor de meeste vogels is dat goudhaantjes vaak twee nesten bouwen. Het bouwen kan wel twee weken duren. Hoewel het vrouwtje de eieren uitbroedt, worden de kuikens eerst alleen maar door het mannetje gevoerd. Daardoor kan het vrouwtje naar het tweede nest vliegen, waar ze opnieuw eieren legt en uitbroedt.
Hoewel goudhaantjes wijdverspreid en veel voorkomen, kan hun aantal soms dramatisch schommelen. Deze kleine vogels hebben veel last van slecht weer, ze hebben bijvoorbeeld enorm te lijden gehad onder de extreem koude Britse winters begin de jaren zestig. Goudhaantjes zijn vooral kwetsbaar tijdens de trek. Afname van leefgebied in het bosland vormt ook een bedreiging voor hun populatie.

 


Word lid van de EUKV,
we organiseren regelmatig leerzame informatieavonden, vogelbeurzen, maar ook kaart-en spellenavonden.
Als bondslid ontvangt u het maandblad van de NBvV.