Ga naar het gastenboek

Van: m.boll Verzonden: maandag 8 januari 2018 13:17
Aan: fjluider@hotmail.com Onderwerp: Fw: EUKV.

Geachte Heer Luider, beste Freek,
Daar uw vereniging kennelijk beschikt over een actief archief, deel ik u mede dat ik in het bezit ben van een aantal oude nummers van vogelbladen, die ik zou willen afstaan aan uw vereniging.
Deze zijn deels van mijn grootvader, mijn vader en mijn broer geweest en daarna na het overlijden van mijn broer in mijn handen gekomen.
I.p.v. erop te blijven zitten, kan ik mij voorstellen dat andere vogelvrienden mede geďnteresseerd zijn in hoe men vroeger over onze hobby dacht en schreef.
Het handelt om de volgende nummers/jaargangen:
Vogelvreugd: maart 1937 en december 1937
Onze Zang- en Sierkanaries (Alg.Ned.Bond) 1951 - 4 nummers 1952 - 20 nummers met op één nummer in potlood de naam en adres van mijn grootvader, zoals hieronder is gememoreerd.
1953 - 19 nummers 1955 - 12 nummers Onze vogels (Ned. Bond v.v.) Complete jaargangen 1970 - 1971 - 1972 - 1973.
Mocht er bij de EUKV interesse bestaan voor deze publicaties, dan zou ik deze a.s. donderdag mee kunnen brengen, daar ik dan aanwezig zal zijn op de tentoonstelling in Zwolle en u of één van de (bestuurs)leden kunnen treffen op een nader te bepalen tijdstip bij de stand van de NBvv.
Met vriendelijke groeten,
Rien Boll.

Van: m.boll Verzonden: woensdag 10 januari 2018 11:36
Aan: Freek Luider
Onderwerp: Re: EUKV.

Beste Freek,
Ik ben heel blij dat ik de stap genomen heb om de EUKV te benaderen of zij belangstelling zouden hebben in de oude publicaties die in mijn bezit zijn en in mijn optie een bredere belangstelling verdienen.
Middels jouw enthousiaste aanpak was ik onmiddellijk bereid ervoor te zorgen dat deze publicaties op de enige plaats terechtkomen waar ze mijns inziens thuishoren, de EUKV in Utrecht.
Freek, heel erg bedankt voor je bemiddeling in deze en de manier waarop je het e.e.a. op zulk kort termijn heb kunnen regelen.
Ik ben ervan overtuigd dat deze publicaties bij jou in goede handen zijn.
Vanaf morgen zal er een pakketje met de naam van Dhr. Kees Verhoef erop klaarliggen bij de bondsstand.
Verder is mij bekend dat het plan is opgevat om het 110-jarig bestaan van de EUKV in 2019 te gaan vieren en daartoe oud materiaal, foto's en verhalen gezocht worden.
Het is niet onmogelijk dat er nog meer materiaal in mijn bezit is en ik zal mijn uiterste best doen om daar aan mee te werken.
Een eerste aanzet daartoe tref je aan in mijn pakketje, nl. een programmaboekje uit 1964, weliswaar van de NBvV en zelfs het handgeschreven ontwerp daartoe, keuringsresultaten uit 1969 en een catalogus uit 1975 van dezelfde bond, Afd. Utrecht.
Voor de duidelijkheid, ik hoef deze niet terug.
Verder wens ik de vereniging heel veel succes in de komende jaren en ik blijf jullie volgen op de site.
Met vriendelijke groeten,
Rien.

To: Freek Luider Sent: Monday, January 29, 2018 12:14 AM
Beste Freek,
Bedankt voor deze update.
Ik wens je alvast heel veel leesplezier en veel succes met de voorbereiding van het jubileum.
Ik zal de activiteiten van de EUKV op de site met interesse volgen.
Zoals ik reeds heb toegezegd in een eerdere mail zal ik mijn best doen mee te werken om interessante artikelen, foto's e.d. te vinden en deze je te doen toekomen.
Uiteraard zal ik jouw daarvan op de hoogte houden.
Tot een volgende mail en met hartelijke groeten,
Rien.

Van: m.boll Verzonden: donderdag 24 januari 2019 18:26
Aan: Freek Luider

Beste Freek,
Het is nu bijna een jaar geleden dat wij het laatste contact hadden.
Dus de organisatie van het 110-jarig bestaan op 17 februari a.s. zal nu op volle toeren draaien.
Ik informeerde je reeds dat door het overlijden van mijn broer vele dozen met zijn nalatenschap bij mij zijn beland, waaronder veel boeken op het gebied van vogels, die deels van mijn vader en van hemzelf zijn geweest.
Hij was ook een fervent kweker van Australische parkieten en grondvogels.
Ik had je toegezegd dat ik vóór de viering van het 110-jarig bestaan van de EUKV je zou informeren of ik nog interessante publicaties had gevonden.
Ik heb het volgende nog aangetroffen die mogelijk van interesse zijn:
Tropische zaadetende vogels deel 1 en 2 van de Fa. Sluis. Niet gedateerd, maar oud.
Het houden, kweken en keuren van Waterslagers door M. van Woezik. Niet gedateerd, maar oud.
De jaargangen 1968 en 1969 van Onze Vogels van de NBvV als ingebonden boeken.
Mocht hiervoor belangstelling bestaan, dan wil ik die graag belangeloos ter beschikking stellen.
Mijn verzameling boeken op vogelgebied bestrijkt intussen vele decennia en ik ben nu in het bezit van ruim 100 boeken op het gebied van vogels.
Het zal je duidelijk zijn dat ik intussen een aantal boeken dubbel heb.
Mocht daarvoor belangstelling bestaan ter aanvulling van de bibliotheek van de vereniging of anderszins, dan zal ik daarvan een opstelling maken.
Ik ben verder in het nalatenschap van mijn broer vele oude foto's tegengekomen.
Wat blijkt nu? Als ik verwijs naar de site van de EUKV onder het kopje "EUKV in vroegere tijden" en dan naar beneden scroll naar de foto's "Besturen en recepties van toen" , staat op de tweede foto rechts naast mijn opa, dus achter dat kooitje, met stropdas, zijn jongste zoon Levien Boll, een broer van mijn vader dus, die als laatste van de familie in 2011 is overleden.
Ik had hem in eerste instantie op deze foto niet herkend, daar hij in de 50er jaren naar Canada is geëmigreerd.
Hij was in de 80er jaren naar Nederland teruggekeerd.
Hij woonde nu in Wormerveer, maar ik hem nooit meer teruggezien.
Op de oude foto's kwam ik hem tegen.
Verder heb ik deze hele rubriek nog eens goed doorgelezen en kwam een epistel tegen dat staat tussen "bron stadsblad 1981" en "Het Vaderland 11-12-1925" geschreven door de toenmalige secretaris van de EUKV P.Göbel.
Daarin staat mijn grootvader M.(Marinus)E.(Evert) Boll in genoemd als aankomend bestuurslid van de EUKV.
Jammer genoeg is dit artikel niet gedateerd.
Rest mij nog jou, je medebestuursleden en alle leden van de EUKV van harte te feliciteren met deze mijlpaal en ik wens jullie een fijn feest daartoe in februari.
Misschien wil je nog weten dat mijn vereniging "De Bloemzangers" die in 1985 iwas opgericht, per 1 januari j.l. is opgeheven.
De vereniging heeft in de afgelopen jaren zijn ledenvergaderingen, tentoonstellingen en verkoopbeurzen gehouden in een buurthuis, dat op dezelfde datum is gesloten door gebrek aan vrijwilligers.
De laatste 10 jaren zijn veel leden overleden en was het ledenaantal gedaald tot 5 leden zodat besloten is geen alternatieve locatie te zoeken.
Toch jammer, maar helaas.
Met hartelijke groeten,
Rien Boll. Sint Joost.

From: Freek Luider To: m.boll Sent: Friday, January 25, 2019 10:58 AM Subject: Re: EUKV
Beste Rien.
Erg leuk van je te horen.
Aller eerst spijtig dat je vereniging de stekker er uit heeft moeten trekken ,dit fenomeen hoor je de laatste tijd steeds meer ,ook in Utrecht heeft een vereniging moeten besluiten te stoppen ,voldoende leden , maar niemand voor het bestuur.
Leuk dat je de vereniging volgt via onze website ,onze webmaster en ik zelf zijn hier erg blij mee , maakt het werk een beetje dankbaarder.
Ja er gaan wat dingen georganiseerd worden , we proberen heel 2019 een beetje in het teken te zetten van 110 jaar E.U.K.V.
O.a. de vogelbeurzen wat feestelijk aankleden en natuurlijk de onderlinge in november a.s.
Mooi dat je een oom van je ontdekt hebt op de foto ,kijk ook eens naar de meneer achter de bloemen een foto verder is hij dat ook niet ?.
Veel artikelen op de website komen uit de boekjes die je ons hebt toegestuurd en onze dank is dan ook groot.
We zullen best wat over het hoofd hebben gezien.
Aanvullingen in deze zijn dan ook van harte welkom.
Over je boekjes e.d. deze zijn welkom ,ik weet niet of het je lukt deze te versturen , ik zorg dan dat de porto kosten naar je geretourneerd worden.
Weet niet of je deze toevallig dubbel hebt , zangkanaries kweken van M. Weijling.
Zo zie je maar dat door een vogelkluppie ook de familie weer in eens wat dichterbij komt.
Beste Rien ontzettend bedankt voor je aandacht en hulp/inzet , ik vraag of Arie onze webmaster je mail er tussen wil plaatsen.
Voor ik het vergeet , kijk in de Oud Utrechter in het archief ,staat ook wat van de vereniging in.
Zal de link even opzoeken en bijsluiten.
Ik hoop van je te horen.
Hartelijke groeten Freek , ook namens Arie.
http://www.deoudrotterdammer.nl/archief/dou/2018/week52_2018/index.pdf

Verzonden: zaterdag 26 januari 2019 14:28 Aan: Freek Luider Onderwerp: Re: EUKV
Goede morgen Freek,
Bedankt voor je snelle reactie.
Dit heeft mij gemotiveerd om maar gelijk je mail te beantwoorden.
Daarbij zal ik de volgorde van jouw mail aanhouden en proberen het foto-puzzeltje op te lossen.
Ik denk niet dat de man achter de bloemen mijn oom is, hoewel de foto niet duidelijk is.
Mijn redenering is als volgt.
Ik weet de geboortedatum van mijn oom niet, maar die moet omstreeks 1930 geboren zijn.
Op de foto bestond de EUKV kennelijk 45 jaar, dus is deze foto in 1954 genomen.
In 1954 zal mijn oom dus ergens rond 25+ jaar oud geweest zijn.
De man achter de bloemen lijkt mij beduidend ouder, maar mogelijk heb je toch gelijk, hoewel hij blijkbaar al geďdentificeerd is als Dhr. Plug?
Verder kan ik je blij maken met de mededeling dat ik inderdaad in het bezit ben van "Het boek voor de zangkanariekweker" van Martin Weijling.
Het gaat hier om de 4de druk uit september 1962.
Hoewel ik het boek niet dubbel heb stel ik het je ter beschikking samen met de boeken die ik al in mijn vorige mail noemde.
Maar ik heb na enig nadenken nog een verder voorstel.
Ik schreef reeds dat ik in de loop van de jaren veel boeken op het gebied van vogels heb verzameld.
Niet alleen verkregen van familie, maar ook zelf aangeschaft en opgekocht op boekenmarkten en afgeschreven boeken uit bibliotheken, enz.
Ik heb overwogen dat ik in mijn verdere leven geen kanaries meer zal gaan kweken en verder overwogen dat binnen jouw vereniging beslist kwekers zijn die andere categorieën vogels houden/kweken waarover ik (veelal oude) boeken heb.
Hoewel allemaal interessante boeken, heb ik besloten jou c.q. de vereniging +/- 60 boeken te schenken, indien daar belangstelling voor is.
Alles bijelkaar gaat het om zo'n 12 kilo boeken die ik via DHL vanuit mijn dorp naar jouw huisadres zou kunnen versturen voor blijkbaar € 9,00.
Denk nu niet dat ik zelf geen boeken meer overhoud want er blijven momenteel nog zo'n 70 boeken over.
Ik zal daar op kort termijn een opsomming van maken, daar er beslist publicaties bij zijn die niet meer verkrijgbaar zijn en van interesse zijn bij jouw leden.
Dan kan ik alsnog overwegen die weg te doen of via jou uit te lenen.
Kijk maar eens wat je van mijn voorstel vindt.
Uiteraard heb ik kennis genomen van de Oud-Utrechter krant en ik hoop dat veel (oud)leden hier ook kennis van nemen en jullie verenigingsonderkomen te klein zal zijn vanwege de belangstelling.
Overigens heb ik ook met belangstelling kennis genomen van de andere artikelen in dit blad.
Bedankt voor het toezenden.
Zonder dat je dat weet, ben ik buiten het houden van vogels ook meer dan geďnteresseerd in het fokken van raskonijnen en kippen.
Ik ben lid van 2 lokale kleindierenverenigingen.
Ik fok al 40 jaar Nederlandse Hangoor Dwerg (NHD) konijnen die ik ook jaarlijks tentoonstel.
Verder heb ik 20 jaar grote Australorp kippen gefokt, maar momenteel fok ik grote Groninger Meeuw kippen.
Tevens ben ik lid van de NHD speciaal club en de Groninger Meeuw speciaal club.
Waarom ik je dat vertel?
Het zal je intussen duidelijk zijn dat ik in navolging van mijn grootvader, vader, broer en oom een doorgewinterde verenigingsman ben.
In veel verenigingen bestaat de behoefte in gesprek te komen en te blijven met markante (bestuurs) leden en leden die er byzondere dieren op na houden en daar veel ervaring mee hebben en die ervaring willen delen.
Daartoe wordt veelal een clubblad uitgegeven hetgeen heden tendage door de computer wordt overgenomen.
Maar het is lastig om voldoende kopij te krijgen van de leden om het e.e.a. interessant te houden.
Daartoe heeft de Groninger Meeuwen Speciaal Club in hun clubblad een steeds terugkomend artikel ingeruimd die genaamd is "De Pen".
Daarin stellen leden zich voor op hun eigen wijze en vertellen over hoe zij gekomen zijn tot hun hobby, welke vogels door hen worden gehouden en mogelijk hun visie schrijven op de toekomst van de vogelkwekerij.
Op deze manier blijft deze informatie voor de vereniging behouden.
Ik ben bij de GMC ook aan de beurt geweest en om je een idee te geven hoe zoiets tot stand komt, kan ik mijn inzending omwerken alsof ik lid zou zijn van jouw vereniging.
Een idee voor de EUKV?
Ik wens je een fijn weekend.
Ik hoor nog van je.
Met hartelijke groeten,
Rien.

Van: m.boll Verzonden: donderdag 31 januari 2019 00:36 Aan: Freek Luider Onderwerp: Re: EUKV
Hallo Freek, We hebben het maar weer druk met onze hobby, maar wat is nu leuker dan bezig zijn met je liefhebberij?
Wij kunnen in ieder geval zeggen ons uiterste best te hebben gedaan een paar vraagtekens bij de oude foto's op de EUKV site i.s.m. Arie te hebben vervangen door namen.
Maar zover ik het van de foto kan bepalen is de door jou bedoelde persoon niet mijn oom.
Ik ben nu bezig met het verzendklaar maken van de boeken die ik je heb toegezegd.
Echter, voordat ik die naar je verstuur wil ik nog een lijst maken met de titels, schrijver, uitgeverij en waar mogelijk jaar van uitgave, zodat ik deze boeken in de toekomst niet weer opnieuw aanschaf.
Verder kan jij mogelijk deze lijst gebruiken voor jouw verdere planning.
Ik ben bang dat mijn verzameling in de loop van de jaren enigszins uit de hand gelopen is.
Anderen zullen denken "welke gek verzamelt er nu zoveel boeken over vogels?" Nou ja, ik dus en ik heb er niet eens spijt van.
Het is een verzameling van een enorme kennis op het gebied over vogels en vogels houden van de afgelopen 70 jaar, geschreven door mensen die meer dan gemiddelde kennis hadden/hebben van onze hobby.
Schreef ik in mijn vorige mail dat nadat ik jou zo'n 60 boeken gestuurd zal hebben, ik nog 70 boeken zal overhouden, daarbij vergat ik heel even de 60 boeken die ik ook nog heb over kromsnavels, waarmee ik mij van jongs-af-aan heb beziggehouden.
Dit is uiteraard een categorie boeken die ik steeds onder handbereik heb. Ik zal dus nog even bezig zijn, maar ik doe mijn best.
Niemand hoeft mij te vertellen wat de zwaarste functie binnen het bestuur en met name het dagelijks bestuur van een vereniging is...... uiteraard dat van de secretaris.
Van hem of haar wordt heel veel verwacht, niet alleen werk, maar ook kennis.
Kennis over het besturen van een vereniging, maar ook de werking van de vogelliefhebbers bond en deelname aan afdelings- c.q. districtsvergaderingen.
Verder kennis hebben over vogels en de leden van zijn vereniging kennen.
Ledenvergaderingen voorbereiden, bijwonen en de notulen maken en niet te vergeten, de vele digitale informatie die op zijn/haar pc binnenkomt.
Het is een functie die niet makkelijk te vervullen is en nu speel jij met de gedachte deze functie op te geven, hetgeen na zoveel jaren inzet voor je vereniging te begrijpen is.
In de loop der jaren is de functie van secretaris dusdanig gegroeid dat ik denk dat een mogelijke oplossing voor iedere secretaris van een grote vereniging ligt in de opsplitsing van de taken.
Jouw ervaring zet iedere opvolgende secretaris in de schaduw.
Ik ben benieuwd naar jouw oplossing, zonder mij daarmee te willen bemoeien.
Nadat ik de inventarislijst klaar heb en de boeken naar jou verstuurd heb, zal ik een inventarislijst maken van de boeken die ik nog in mijn bezit heb, waarna ik aan de omwerking van mijn inzending van "De Pen" zal gaan werken.
Mocht ik intussen iets voor je kunnen betekenen, dan hoor ik dat graag.
Met hartelijke groeten, ook aan Arie.
Rien.

----- Original Message ----- From: Freek Luider To: m.boll Sent: Monday, January 28, 2019 6:43 PM Subject: Re: EUKV
Beste Rien.
Sorry dat ik je extra werk heb bezorgd ,maar had me vergist in de persoon ,keek naar de man met het donkere jasje aan ,maar ging om de man ernaast met stropdas.
Moet het goed lezen.
Toch wel leuk dat je via die oude foto's nog wat dingen kan afleiden , al zijn het maar schattingen ,zit je toch redelijk in de buurt met e.e.a.
Het idee van de boeken spreekt me wel aan ,zal er eens over nadenken dan een uitleenlijst te maken.
Het probleem is een beetje dat ik wil gaan minderen en besloten hebt na al die jaren te stoppen eind van het jaar met het secretariaat van de vereniging , maar dit ga ik oplossen.
Heel fijn dat je het boekje van Weijling beschikbaar hebt ,denk je er nog wel even over na ,want je hebt het niet dubbel.
Ja de Oud-Utrechter is een leuk fenomeen en wordt veel gelezen ,heb toevallig afgelopen vrijdag een interview gehad samen met onze voorzitter met het stadsblad.
Ik heb een 12 tal jaren een clubblaadje gemaakt voor onze vereniging en ook hier had ik de rubriek "geef de pen door" in opgenomen ,na 2 blaadjes kwam ik alweer bij me zelf terecht en deed dit om de rubriek in leven te houden ,later toch maar mee gestopt.
Maar misschien is het wel een leuk idee voor onze site en ik zal het met webmaster Arie zeker overleggen.
Lijkt me leuk om je omgewerkte inzending te lezen en dan ook bij ons te plaatsen.
Nog even over de boeken ,als je deze opstuurt ,doe even je bankgegevens erbij ,zorg ik dat onze penningmeester deze retourneert.
De opmerking doorgewinterde verenigingsman ,spreekt mij ontzettend aan.
Wens je veel plezier met het houden van je dieren en natuurlijk bij de speciaalclubs.
We houden zeker contact.
Groeten Freek.

From: Freek Luider To: m.boll Sent: Friday, February 08, 2019 1:37 PM Subject: Re: Vogelboeken voor EUKV Utrecht. Beste Rien. Gistermiddag laat ,de boeken binnen gekregen. Ik lees dat je er nog een hele klus aan hebt gehad ,om de boeken in Utrecht te krijgen. Sommige instanties gaat het veel te goed en dus kom je uit bij goud van oud ,Post Nl. Kon het prima volgen via Trac and Trace. Ik ga van het weekend rustig de inhoud bekijken ,ben benieuwd. Kan je alleen maar ontzettend bedanken voor alles en ik zal morgen de enveloppe met e.a. op de bus doen. Van de vereniging hebben we er een aardigheid bijgedaan ,ik hoop dat je dat niet erg vind. Als je wat aan vogel ervaringen hebt voor de site ,altijd prima ,van de leden komt er weinig of niets ,dus Arie en ondergetekende zijn er blij mee. Beste Rien wens je een fijn weekend toe en tot horens. Groeten Freek.

Van: m.boll Verzonden: vrijdag 22 februari 2019 13:46 Aan: Freek Luider Onderwerp: Zoals beloofd. Beste Freek, De viering van het 110-jarig bestaan van de E.U.K.V. is intussen achter de rug. Alsnog feliciteer ik het bestuur en de leden met deze mijlpaal en wens u allen een zonnige toekomst van de vereniging toe. Zoals beloofd heb ik mij nu bezighouden met een inzending "De Pen" die ik als gast heb omgewerkt naar jullie doelgroep. En dan is het de beurt aan de boekenlijst van mijn resterende boeken over vogels. Ondanks de drukte met de organisatie van het verenigingsfeest van de 17de, heb je misschien nog even tijd gevonden een kijkje te nemen in de doos met boeken die ik je toestuurde. Overigens wil je misschien weten dat de enveloppe die je me ging toesturen, niet gearriveerd is. Hopelijk is daar niets misgegaan. Wat mij betreft houden we nog contact en komt er beslist een moment waarop wij elkaar eens gaan treffen. Met hartelijke groeten, Rien.

Word lid van de EUKV,
een gezellige vereniging,
we organiseren regelmatig leerzame informatieavonden,
vogelbeurzen, maar ook kaart-en spellenavonden.
Als bondslid ontvangt u het maandblad van de NBvV,