Bestuur

 

Voorzitter
jannes
J.Rosendal
Telefoon 0653240106
email voorzitter EUKV

Secretaris
marcel
M.Janssen
Telefoon 0643142345
email secretaris EUKV

Penningmeester
ger
G. Hak
Telefoon 0294-741335
email penningmeester EUKV

2e Voorzitter (voorz. TT comm)
Organisatie vogelbeurzen

willem
W.J. Pest
Telefoon 030-2612201
email 2e voorzitter EUKV

2e Penningmeester
rika
R. Pest-v. Tessel
Telefoon 030-2612201
email 2e penningmeester EUKV

2e Secretaris (secr TT comm)
Ledenadministratie

marijke
M.Wever
Telefoon 0630707365
email 2e secretaris EUKV

Overige tentoonstelling commissieleden

Opbouw TT A.Harskamp email Ad

Keuring TT M.Everaars email Mark

Catalogus TT S.Meester email Steven

Ringen bestellen via
Ringencommissaris A.Harskamp email Ad telefoon 030 2433480

Webmaster A.v.Kesteren email webmaster

Onderstaand de gouden speld die wordt uitgereikt aan ereleden.

logoTekstEUKV

Ere-voorzitter: Piet Kragten
Ereleden zijn :Freek Luider, Jenny Rijntjes, Gerard Rijntjes en Anton Westening.

De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht,onder nummer 40481216.

Het codenummer van de Eerste Utrechtse Kanarie Vereniging bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers is 219.

Contributie en andere overschrijvingen,kunnen geschieden op Rabo banknr:
NL 57RABO 0132 4329 35 t.n.v. Eerste.Utrechtse.Kanarie.Vereniging.Word lid van de EUKV,
we organiseren regelmatig leerzame informatieavonden, vogelbeurzen, maar ook kaart-en spellenavonden.
Als bondslid ontvangt u het maandblad van de NBvV.