Agenda-Mededelingen


Zet alvast in uw agenda

Data voor 2019

5 maart 2019 de heer Piet Onderdelinden bij onze vereniging een lezing verzorgen over de kromsnavels.
Geprobeerd zal worden zoveel als mogelijk kromsnavels te bespreken welke in de vereniging gekweekt worden. Aanvang 20.00 uur.

17 Maart Vogelbeurs

2 April Ledenavond

13 april ,bezoek aan vogelringstation ""de Glinte"

16 April Pasen Spellenavond

21 April Vogelbeurs 1e paasdag

19 Mei Vogelbeurs

1 Oktober ; Tafelkeuring Kleur/Postuurkanaries , Exoten/Kromsnavels, Team Diepstraten , Andre v.d. Voorn.

ONDERLINGE TT 2019
21 November keurdag
22,23 en 24 November open voor publiek
*Aanvang avonden 20.00 uur in het clubgebouw aan de Oregondreef 33.
Word lid van de EUKV,
we organiseren regelmatig leerzame informatieavonden, vogelbeurzen, maar ook kaart-en spellenavonden.
Als bondslid ontvangt u het maandblad van de NBvV
.