Agenda-Mededelingen


Zet alvast in uw agenda

Data voor 2019

3 september ledenavond ( medewerkers vragen onderlinge TT.)
15 september Vogelbeurs.
1 Oktober ; Tafelkeuring Kleur/Postuurkanaries , Exoten/Kromsnavels. (Team Diepstraten , Andre v.d. Voorn.)
20 Oktober Vogelbeurs.
5 November ledenavond.
9 November van 9.00 tot 12.00 uur afluisteren en uitleg waterslagerzang
12 November Vogelbeurs.
ONDERLINGE TT 2019
21 November keurdag
22,23 en 24 November open voor publiek

17 December Kerst spellenavond.
*Aanvang avonden 20.00 uur in het clubgebouw aan de Oregondreef 33.
Word lid van de EUKV,
we organiseren regelmatig leerzame informatieavonden, vogelbeurzen, maar ook kaart-en spellenavonden.
Als bondslid ontvangt u het maandblad van de NBvV
.