Agenda-Mededelingen


Zet alvast in uw agenda

Data voor 2019

13 april ,bezoek aan vogelringstation ""de Glinte"

16 April Pasen Spellenavond

21 April Vogelbeurs 1e paasdag

19 Mei Vogelbeurs

23 juni vissen en BBQ. ( vislocatie wordt nog bekend gemaakt).

3 september ledenavond ( medewerkers vragen onderlinge TT.)

1 Oktober ; Tafelkeuring Kleur/Postuurkanaries , Exoten/Kromsnavels, Team Diepstraten , Andre v.d. Voorn.

5 November ledenavond

9 November van 9.00 tot 12.00 uur afluisteren en uitleg waterslagerzang

ONDERLINGE TT 2019
21 November keurdag
22,23 en 24 November open voor publiek
*Aanvang avonden 20.00 uur in het clubgebouw aan de Oregondreef 33.

17 December Kerst spellenavond
Word lid van de EUKV,
we organiseren regelmatig leerzame informatieavonden, vogelbeurzen, maar ook kaart-en spellenavonden.
Als bondslid ontvangt u het maandblad van de NBvV
.