Viswedstrijd zondag 10 juni 2018

Lezing Rob Kristel 6 Maart 2018

Deze avond stond in het teken van de kleurkanarie en voor het bespreken hiervan was uitgenodigd de heer Rob Kristel , keurmeester van de N.B.v.V.
Rob begon met een samenvatting over de oorsprong van onze kanarie.
En het feit dat er in de begin jaren van de georganiseerde vogelsport ,hoofdzakelijk wedstrijden gespeeld werden met de Harzer zangkanarie .
Later kwamen hier wat postuurkanarierassen bij , in de 60 er jaren begon de vlucht van de kleurkanarie en werden deze massaal getoond op de tentoonstellingen.
Verder kwamen op volgorde van het vraagprogramma de diverse kleurslagen voorbij en gaf Rob tekst en uitleg over de standaard van de diverse vogels.
Ook waren er wat nuttige tip over opkleuren ,toiletteren op kooien enz.
Al met al een zeer geslaagde avond en zal Rob een volgend keer uitgenodigd gaan worden met een avond over de kweek.
Minpunt , ja die is er eigenlijk altijd wel ,dat onze kleurkanarie kwekers niet aanwezig waren deze avond.
Helaas het zei zo en daar moeten we maar niet moeilijk meer over doen ,de mensen die er wel waren hebben weer een leerzame avond gehad.
Tot een volgend keer maar weer.
De foto's zijn gemaakt door Theo Pest.
Sportgroeten Freek Luider.

Vogelbeurs 2017

Onderstaande foto's zijn gemaakt door Theo Pest

Activiteiten

Bezoek vogelringstation 9 september 2017.


Vogelring station "de Glinte".
Afgelopen April was Hans Wagenaar bij onze vereniging te gast met zijn lezing over het ringen van diverse Europese vogels ,dit gebeurde op het vogelringstation De Glinte.
Daar de mogelijkheid bestond een bezoek hieraan te brengen ,werden de leden gepolst voor een uitje naar de Glinte.
De eigen bijdrage voor deze ochtend was 5 euro p.p. , zelf een lunchpakketje en eventuele koffie/thee meenemen.
Hierop werd enthousiast gereageerd en we besloten enkele datums te prikken hiervoor.
Besloten werd om op zaterdag 9 september 2017 te gaan ,daar er op andere dagen vogelactiviteiten waren waar onze leden ook naar toe wilde.
De zomer en de zomervakantie gingen voorbij en op de ledenavond van 5 september jl. moest de secretaris het aantal mensen weten die meegingen.
Nu van het enthousiasme was niet veel meer over , we kwamen net aan het minimale aantal mensen waarbij het door kon gaan(10 pers.) ,helaas vielen een 3 tal mensen af om persoonlijke redenen ,maar gelukkig maakte 2 mensen van de gespreksgroep Utrecht de 10 vol.
Erg jammer allemaal.
Maar gelukkig kon het uitje doorgaan.
Het was nog wel spannend ,want bij erg extreem weer zou Freek uiterlijk vrijdagavond om 20.00 uur een berichtje van afgelasting krijgen , gelukkig bleef dit uit.
Er werd verzameld bij ons clubgebouw om 6.30 uur , we moesten om 7.30 uur aanwezig zijn bij De Glinte.
En ja hoor regen en niets anders dan regen ,het was om 4.30 uur gaan regenen en dat bleef het doen ook.
Steven ,Hans en Ger reden rechtstreeks van huis naar de Glinte en met een kleine vertraging was iedereen aanwezig.
Eerlijk gezegd rekende we er niet op dat er veel gevangen zou worden die ochtend.
We werden bij aankomst hartelijk ontvangen door Hans Wagenaar en zijn mensen en in het vang hok hingen al een 20 tal zakjes met gevangen vogeltjes en de medewerkers bleven binnen komen met gevangen vogels.
Deze ruimte was erg primitief ,geen stroom of andere luxe.
In de vroege uren en nog donker ,werden de vogels bekeken onder het licht van de hoofdlampjes.
Bij binnen komst was het gelijk vogels wat de klok sloeg , als 1e een tjiftjaf gevolgd door een kleine karekiet , voor ondergetekende het hoogte punt van de ochtend een ijsvogeltje een jong vrouwtje.
Ze vliegen me het hele jaar al om de oren in de polders van Utrecht en nu zo dichtbij (prachtig).
Hans gaf uitleg van de werkzaamheden , een gevangen vogel krijgt als eerste een ring om ,met hierop de bekende gegevens.
Gekeken wordt verder naar vetpercentages ,gewicht , man/pop , bevedering en bij terug vangst worden nieuwe gegevens genoteerd.
Bij twijfel wordt geen geslacht genoteerd , o.a. bij de jonge zwartkoppen is dit erg moeilijk te zien ,alleen 100% zwart doorgekleurde petjes worden genoteerd als man, op een van de foto's zijn 3 zwartkoppen in verschillende stadia te zien.
Na het om gaan met de gevangen vogels gezien te hebben ,met natuurlijk de leerzame en duidelijke uitleg van het e.e.a.
Stelde Hans voor om eens buiten te gaan kijken , natuurlijk regende het nog maar dit mocht de pret niet drukken.
Nu kwamen de laarzen en regenpakken wel van pas.
We kregen een rondgang op de dijk die door het terrein liep , overal zag je op strategische punten de mistnetten opgesteld staan en in enkele ervan hingen ook weer wat gevangen vogels, deze netten werden al in alle vroegte door de mensen opgesteld.
Als ik het goed begrepen hebt stond er ongeveer 250 strekkende meter aan mist net.
Het moeras gedeelte bestond uit hoog riet en hierin foerageerde tientallen baardmannen , toen het weer even opklaarde deden de huis en boerenzwaluw zich te goed aan de opstijgende insecten.
Verder wemelde het tussen het natte gras van de bruine en groene kikkers ,ook zat er op het terrein een vossenburcht verstopt.
Na de wandeling op het terrein ,waren we terug bij de vanghut en hier was het werk gewoon doorgegaan en kon Hans ons nog een cettizanger ,roodborst en fitis laten zien ,ook was er een wintertaling vrouwtje gevangen die een onderpootje miste en klein maar erg mooi eendje.
Mooi is het dat dit nuttige werk gedaan wordt door een 5 tal vrijwilligers ,deze onderhouden terrein ,materialen enz. alles moet mee naar huis ,netten enz. en dat iedere zaterdag.
Al onze mensen waren zeer enthousiast en deze ochtend in De Glinte is zeker eens voor herhaling vatbaar .
Al was de groep klein ,het was toch een dankbaar iets dit weer geregeld te hebben voor de mensen die het op prijs stellen , we moesten vroeg op maar het was zeer de moeite waard.
En regen ! , welke regen ?.
Tot slot, willen jullie meer lezen en weten over de Glinte kijk dan op www.ketelbrug.nl hier staat ook een klein verslagje op van zaterdag 9 september 2017.
Helaas komt aan alles weer een eind en na enkele mooie en leerzame uurtjes was het voor ons weer tijd richting Utrecht te gaan.
Sportgroeten Freek Luider , secr. E.U.K.V.

Foto's zijn gemaakt door Steven Meester en Ger Hak.

Soort geringd teruggevangen
Baardman 0 1
Boomkruiper 1 0
Cettizanger 0 2
Fitis 2 0
Grote bonte specht 0 1
Heggemus 4 0
IJsvogel 0 1
Kleine karekiet 19 3
Koolmees 8 0
Matkop 0 1
Merel 0 1
Pimpelmees 3 0
Rietgors 1 0
Roodborst 5 0
Tjiftjaf 23 9
Tuinfluiter 1 0
Winterkoning 1-
Wintertaling 1 0
Zanglijster 1 0
Zwartkop 39 6
Totaal 20 soorten
109 25 Dagterugvangsten 4 >>> totaal gehanteerd
Waarnemingen: baardman(++),aalscholver, buizerd, krak-, wilde- en kuifeend, boeren- en huiszwaluw(++) duinpieper (ov-NO), bruine kiekendief 1kjman(ov) en sporen van ree. (3ex. roodweeskind)

Nieuwjaarsreceptie 2017.

Dinsdag 3 januari was het weer tijd voor onze nieuwjaarsreceptie , helaas waren de mensen van de gespreksgroep hierbij niet aanwezig. De avond begon met het huldigen van een van onze trouwe E.U.K.V.ers . Anton Westening werd gehuldigd voor zijn 40 jarig lidmaatschap van zowel de vereniging en de A.N.B.v.V. Henk Rens en Sjaak van Bennekom , beide oud bestuurders van gewest 2 waren deze avond aanwezig om Anton de bondsspeld op te spelden voor zijn 40 jarig lidmaatschap , ook ontving hij uit handen van beide heren de hierbij horende oorkonde. Maar het was nog niet klaar, voorzitter Co Mulder had de eer om Anton te benoemen als ere lid van de E.U.K.V. want 40 jaar lid zijn van een vereniging tegenwoordig is niet niets. De hierbij behorende speld mocht Anton ook nog in ontvangst nemen ,tot slot was er nog een mooie bos bloemen. Beste Anton van harte proficiat met je erelidmaatschap van onze vereniging. Hierna gingen we verder met de receptie. Er werden wat gratis rondjes bingo gespeeld en er was weer de gebruikelijk verloting. Jammer was het dat dit allemaal zo snel afgeraffeld werd ,zodat we om 21.30 uur klaar waren met de bingo en de rest. Dit lijkt me niet de bedoeling ,mag best avond vullend ingedeeld worden , moeten er mensen vroeg naar huis ,dan is dat jammer ,maar helaas. Op naar de jaarvergadering en hopelijk weer een vruchtbaar jaar voor de vereniging.
Freek Luider.

Spellenavond kerst 2016


terug naar begin

 

Tafelkeuring 1 Oktober 2013.

Op de ledenavond van 1 oktober stond de tafelkeuring kleur, postuur en exoten/parkieten op de agenda.
Diverse leden hadden vogels toegezegd en hielden zich keurig aan deze afspraak. Er waren ruim 30 vogels aanwezig van diverse pluimage.
Ook de opkomst van de leden was erg goed te noemen, al mogen we daar eigenlijk nooit over klagen.
Team Hoogstraten had de handen vol deze avond. Kees en Henk bespraken de kleur en postuurkanaries en Joke de exoten/parkieten.
Begonnen werd met de opmerking dat de meegebrachte vogels van een goede tot zeer goed kwaliteit waren.
Dat belooft wat voor de onderlinge tentoonstelling. En dan zitten de mooiste volgens velen nog thuis.
Begonnen werd er met de harlekijnen een tamelijk nieuw ras bij de postuurkanaries, hier werd op een leerzame manier tekst en uitleg gegeven over standaard, kweek enz.
Henk Dries kennende met de nodige opmerkingen tussen door.
Aan kennis bij deze mensen geen gebrek.
Joke besprak de exoten e.d. , zei was erg enthousiast over de kwaliteit van de vogels en zorgde ervoor dat enkele leden vast een plekje voor nieuw eremetaal gingen reserveren in hun prijzenkast.
Hans Hazeleger om maar eens iemand te noemen is zeker 10 centimeter groter naar huis gegaan , misschien moeten we de onderlinge maar laten voor wat het is , de kampioenen zijn bekend.
Al met al was het een zeer geslaagde avond te noemen en deze zal zeker een vervolg gaan krijgen.
Tot slot is het fijn om te zien en te horen dat het goed gaat met het kluppie ,50 leden op de lijst en zeer mooi vogelmateriaal onder de leden.
Hopelijk zal dit gevoel opnieuw bevestigd gaan worden op onze onderlinge tentoonstelling van aankomend jaar.
Inschrijfformulieren zijn hiervoor weer uitgedeeld en gepost.Laten we weer gaan met zijn alle voor die ruim 300 vogels , zodat we ook in de toekomst gewoon ons clubwedstrijdje kunnen spelen , nationale wedstrijden moeten we als je dat wilt maar ergens anders spelen.
Het echte club gevoel heb je toch alleen maar met een onderlinge tentoonstelling.
Draag de vereniging naar buiten toe altijd positief uit en de beloning zal groot zijn.
Sportgroeten Freek.terug naar begin


Word lid van de EUKV,
we organiseren regelmatig leerzame informatieavonden, vogelbeurzen, maar ook kaart-en spellenavonden.
Als bondslid ontvangt u het maandblad van de NBvV.